ELOCTA®

ELOCTA®

Информацията на този уеб сайт е предназначена за пациенти в Европейския съюз (ЕС), на които е предписан продуктът Elocta®

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Как да приготвите ELOCTA

Как да прилагате ELOCTA