ELOCTA®

ELOCTA®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Elocta®

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ELOCTU

Ako podať ELOCTU