ELOCTA®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Elocta®

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ELOCTU

Ako podať ELOCTU

ELOCTA®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Elocta®

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ELOCTU

Ako podať ELOCTU