ELOCTA®

ELOCTA®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Elocta®

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Stránka je dočasne nedostupná z dôvodu aktualizácie obsahu. Pozrite si, prosím, príbalový leták s informáciami pre pacienta v balení produktu alebo požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o podrobné pokyny na rekonštitúciu a injekčné podanie prípravku ELOCTA® alebo ALPROLIX®.“