ELOCTA®

ELOCTA®

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Zřeknutí se odpovědnosti
Společnost SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) vyvinula tuto webovou stránku jako službu. Informace a literatura uvedené na této webové stránce slouží pouze k poskytnutí obecných informací. Lékařské informace na této webové stránce slouží pouze k informativním účelům a nenahrazují rady, které vám poskytne lékař nebo jiný zdravotnický odborník.

Na možnost přehrávat na této stránce filmy mohou mít vliv některé prohlížeče. Funkčnost filmů na této webové stránce je zaručena na prohlížečích Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari.

Autorské právo
Veškerý obsah této webové stránky je chráněn autorským právem. Informace v textu, fotografie, grafy atd. můžete využívat pouze k vlastním nekomerčním účelům a bez předchozího písemného svolení společnosti SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) není dovoleno cokoli z této webové stránky reprodukovat, upravovat, přenášet, licencovat nebo publikovat, v celku ani po částech.

Ochranné známky
Všechny ochranné známky, logotypy a layout této webové stránky jsou vlastnictvím společnosti SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) nebo patří třetí straně. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo šířit v jakékoli formě bez písemného svolení společnosti SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) nebo, je-li to relevantní, třetí strany.

Cookies
Tato webová stránka používá cookies, malé útržky informací ukládané v paměti prohlížeče jakéhokoli uživatele této stránky. Umožňují nám shromažďovat informace o využívání stránky uživatelem. Ujišťujeme vás, že pomocí těchto tagů nebo cookies NESHROMAŽĎUJEME ani NEVYHLEDÁVÁME jakékoli informace směřující k identifikaci osob pohybujících se na stránce, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla.

Informace o ochraně soukromí
Pokud jste nás kontaktovali, vaše e-mailová adresa bude uložena na našem serveru, ale nebude využívána ke komerčním účelům, pokud k tomu nedáte souhlas.