ELOCTA®

ELOCTA®

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Afwijzing van aanspraak
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) heeft deze website ontwikkeld als een service. De informatie en literatuur op deze website is alleen verstrekt als algemene informatie. Medische informatie die op deze website verschijnt, is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen vervanging voor advies gegeven door een arts of andere medische beroepsbeoefenaren.

Houd er rekening mee dat bepaalde browsers invloed kunnen hebben op de mogelijkheid om de films op deze website te bekijken. De functionaliteit van de films op deze website werd geverifieerd met behulp van Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari.

Copyright
Alle inhoud op deze website is beschermd door het auteursrecht. U mag de informatie in de tekst, foto's, grafieken etc. alleen voor uw eigen niet-commercieel gebruik gebruiken en het is niet toegestaan iets van deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) te reproduceren, te wijzigen, over te dragen, in licentie te geven of te publiceren.

Handelsmerken 
Alle handelsmerken, logotypes en lay-outobjecten op de website zijn de eigendom van SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), of behoren toe aan een derde partij. Het is verboden deze in enige vorm zonder de schriftelijke toestemming van SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), of waar relevant van een derde partij, te gebruiken, te downloaden, te kopiëren of te distribueren.

Cookies
Deze website gebruikt cookies, kleine stukjes informatie opgeslagen in het geheugen van de browser van elke gebruiker van deze site, om ons in staat te stellen informatie te verzamelen over het gebruik door de betreffende gebruiker. U kunt ervan verzekerd zijn dat we met behulp van deze tags of cookies GEEN enkele persoonlijk identificeerbare informatie over onze bezoekers verzamelen of proberen te verkrijgen, zoals namen, adressen, e-mailadressen of telefoonnummers.

Privégegevens
Als u contact met ons hebt opgenomen, wordt uw e-mailadres opgeslagen op onze server maar zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij u daarvoor toestemming hebt verleend.