ELOCTA®

ELOCTA®

REGULAMIN

Zastrzeżenie odpowiedzialności
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) prowadzi niniejszą stronę w formie usługi. Informacje i materiały na tej stronie zawierają wyłącznie ogólne informacje. Informacje medyczne umieszczone na stronie podane zostały wyłącznie w celu informacyjnym i nie zastępują porady udzielonej przez lekarza bądź innego specjalistę ochrony zdrowia.

Niektóre przeglądarki mogą uniemożliwiać odtworzenie filmów na stronie. Filmy na stronie można odtworzyć w przeglądarkach Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari.

Prawa autorskie
Całość treści zamieszczonej na tej stronie chroniona jest prawem autorskim. Dozwolone jest wykorzystanie informacji w formie tekstu, zdjęć, grafik, itp. wyłącznie w celach niekomercyjnych; nie wolno reprodukować, modyfikować przenosić, udzielać licencji lub publikować jakiejkolwiek treści z tej strony w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL).

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe, logotypy i układy obiektów na stronie są własnością SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) lub strony trzeciej. Wykorzystanie, pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) lub – w stosownych przypadkach – strony trzeciej, jest zakazane.

Pliki cookies
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies – krótkie informacje przechowywane w pamięci przeglądarki każdego użytkownika tej strony. Pliki cookies umożliwiają nam gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze strony przez użytkownika. NIE gromadzimy i NIE przeszukujemy tagów ani plików cookies w celu znalezienia informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkowników strony, takich jak ich imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail lub numery telefonów.

Zachowanie prywatności
Jeśli użytkownik skontaktował się z nami, jego adres e-mail będzie przechowywany na naszym serwerze, ale nie będzie wykorzystany w celach komercyjnych bez zgody użytkownika.