ELOCTA®

ELOCTA®

POGOJI ZA UPORABO

Izjava o omejitvi odgovornosti
Družba SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) je razvila to spletno mesto kot storitev. Informacije in literatura na tem spletnem mestu so namenjene le splošnemu informiranju. Medicinske informacije, ki so navedene na tem spletnem mestu, so namenjene le informiranju in ne morejo nadomestiti posveta pri zdravniku ali drugem zdravstvenem delavcu.

Upoštevajte, da lahko nekateri brskalniki vplivajo na možnost ogleda filmov na tem spletnem mestu. Funkcionalnost filmov na tem spletnem mestu je bila potrjena z uporabo brskalnikov Internet Explorer, Chrome, Firefox in Safari.

Avtorske pravice
Vsa vsebina na tem spletnem mestu je zaščitena z avtorskimi pravicami. Informacije, ki jih vsebujejo besedilo, fotografije, grafi itd. lahko uporabljate le za svojo lastno nekomercialno uporabo in ne smete razmnoževati, prilagajati, prenašati, licencirati ali objavljati ničesar s tega spletnega mesta, kot celoto ali po delih, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL).

Blagovne znamke
Vse blagovne znamke, logotipi in razporeditveni elementi na spletni strani so last družbe SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) ali pa pripadajo tretji strani. Prepovedano jih je uporabljati, nalagati, kopirati ali distribuirati v kateri koli obliki brez pisnega soglasja družbe SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) oziroma, kjer je to ustrezno, zadevne tretje strani.

Piškotki
To spletno mesto uporablja piškotke, podatke, shranjene v spominu brskalnika katerega koli uporabnika tega mesta, saj nam omogočajo zbiranje informacij o tem, kako uporabnik uporablja to mesto. Zagotavljamo vam, da NE zbiramo in ne iščemo prek teh oznak ali piškotkov nobenih osebnih podatkov naših obiskovalcev, s pomočjo katerih bi bilo mogoče prepoznati posameznika, kot npr. imen, naslovov, naslovov e-pošte ali telefonskih številk.

Informacije o varovanju zasebnosti
Če ste stopili v stik z nami, bo vaš naslov e-pošte shranjen na našem strežniku, vendar pa ne bo uporabljen za komercialne namene, razen če ste nam to dovolili.