ELOCTA®

Informace na této webové stránce jsou určeny pro pacienty v Evropské unii (EU), kterým byl předepsán přípravek Elocta®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Jak připravit přípravek ELOCTA

Jak podávat přípravek ELOCTA

ELOCTA®

Informace na této webové stránce jsou určeny pro pacienty v Evropské unii (EU), kterým byl předepsán přípravek Elocta®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Jak připravit přípravek ELOCTA

Jak podávat přípravek ELOCTA