ELOCTA®

ELOCTA®

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta pacientiem Eiropas Savienība (ES), kuriem parakstīts Elocta®

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Kā sagatavot ELOCTA

Kā ievadīt ELOCTA