ELOCTA®

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta pacientiem Eiropas Savienība (ES), kuriem parakstīts Elocta®

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Kā sagatavot ELOCTA

Kā ievadīt ELOCTA

ELOCTA®

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta pacientiem Eiropas Savienība (ES), kuriem parakstīts Elocta®

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Kā sagatavot ELOCTA

Kā ievadīt ELOCTA