ELOCTA®

ELOCTA®

Informacije na ovoj web-stranici namijenjene su bolesnicima u Europskoj uniji (EU) kojima je propisan lijeka Elocta®

UVJETI KORIŠTENJA

Stranica je privremeno u izradi, molimo Vas pogledajte uputu o lijeku koja se nalazi unutar pakiranja lijeka ili se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom za detaljne upute vezano za rekonstituciju (pripremu) i aplikaciju lijeka ELOCTA® ili ALPROLIX®