ELOCTA®

ELOCTA®

Informacije na ovoj web-stranici namijenjene su bolesnicima u Europskoj uniji (EU) kojima je propisan lijeka Elocta®

UVJETI KORIŠTENJA

Kako pripremiti lijek ELOCTA

Kako primijeniti lijek ELOCTA