ELOCTA®

ELOCTA®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Elocta®

BRUKSVILKÅR

Nettstedet er midlertidig under oppbygging, se pasientinformasjonen i pakningsvedlegget eller spør helsepersonell for detaljerte instruksjoner om rekonstituering og injeksjon av ELOCTA® eller ALPROLIX®.