ELOCTA®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Elocta®

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

BRUKSVILKÅR

Hvordan du skal klargjøre ELOCTA

Hvordan du skal administrere ELOCTA

ELOCTA®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Elocta®

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

BRUKSVILKÅR

Hvordan du skal klargjøre ELOCTA

Hvordan du skal administrere ELOCTA