ELOCTA®

Informacje na tej stronie przeznaczone są dla pacjentów w Unii Europejskiej (UE), którym przepisano lek Elocta®

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

REGULAMIN

Jak przygotować lek ELOCTA

Jak podawać lek ELOCTA

ELOCTA®

Informacje na tej stronie przeznaczone są dla pacjentów w Unii Europejskiej (UE), którym przepisano lek Elocta®

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

REGULAMIN

Jak przygotować lek ELOCTA

Jak podawać lek ELOCTA