ELOCTA®

ELOCTA®

Informacije na tem spletnem mestu so namenjene bolnikom v Evropski uniji (EU), ki jim je bilo predpisano zdravilo Elocta®.

POGOJI ZA UPORABO

Stran je začasno v izdelavi. Za podrobnejše informacije o zdravilu, rekonstituciji in injiciranju zdravila ELOCTA® ali ALPROLIX® glejte Navodilo za uporabo, ki vam ga je izročil zdravnik ali medicinska sestra oziroma ste ga prejeli v škatli zdravila